jste zde: úvodní » Fotovoltaické elektrárny


Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaické elektrárny

Není třeba si pod tímto pojmem hned představovat zařízení o výkonu jaderné elektrárny Temelín. Fotovoltaická elektrárna je třeba i jeden fotovoltaický panel, který zásobuje elektřinou dopravní značení v místech bez elektrické sítě. Výkon solárních elektráren je v podstatě libovolný a záleží jen na počtu použitých fotovoltaických panelů. Domácí solární elektrárny mívají výkon jednotek kilowattů. Již funguje i mnoho tzv. solárních parků, což jsou naopak elektrárny s výkonem stovek i tisíců kilowattů.

Fotovoltaické elektrárny připojená k el. síti

Tyto elektrárny zastupují v Evropě drtivou většinu. Není zde totiž nutnost vybavení akumulátorem. Pokud slunce svíti je produkovaná energie spotřebovávána a nebo dodávána do sítě, kde jí spotřebuje někdo jiný. A pokud slunce nesvítí je elektřina standardním způsobem odebírána ze sítě. Uživatel nepozná rozdíl, vše probíhá automaticky. V podstatě lze říci, že tyto elektrárny využívají rozvodnou síť jako nekonečně velký akumulátor, kam lze umístit libovolné množství energie. A jakmile slunce nesvítí bereme si energii ze sítě zpátky. Elegance tohoto řešení spočívá v tom, že za energii vyrobenou z fotovoltaické elektrárny inkasujeme dotovanou výkupní cenu 7,50 Kč/kWh (6,5 Kč/kWh zelený bonus) zatímco za energii odebranou ze sítě platíme pouze 4 Kč/kWh (průměrná cena pro domácnosti v r. 2011).
Jelikož elektrický proud generovaný fotovoltaickými panely je stejnosměrný, musí být tyto systémy vybaveny střídačem.

Fotovoltaické elektrárny nepřipojené k el. síti

Původně byla fotovoltaika využívána zejména v místech, kde není elektrorozvodná síť. Například ve vesmíru, na lodích, v odlehlých místech. Problém těchto systémů je zabezpečit dostatek energie i v čase kdy slunce nesvítí - noc, oblačnost. Proto musí být vybaveny akumulátory, které se po dobu slunečního svitu nabíjí, aby pak mohly dodávat energii i v době, kdy slunce nesvítí. Tyto akumulátory jsou podobné těm, které se používají v automobilech. Takováto autonomní elektrárna je mnohem dražší než elektrárna dodávající proud do sítě. Hlavním důvodem je cena akumulátorů, která tvoří i 50% ceny celého systému. Pozor! I na elektřinu vyrobenou z elektráren nepřipojených na distribuční síť se vztahují zelené bonusy a je tedy možné inkasovat 6,50 Kč za každou vyrobenou kilowatthodinu.

Maximální výnos solární elektrárny

Jelikož množství vyrobené elektřiny je přímo závislé na množství dopadajícího světla, optimalizuje se sklon a orientace modulů. Ideální je sklon 35° a jižní orientace. Níže uvedený graf pak ukazuje závislost množství energie právě při různých náklonech a orientacích. Z grafu je vidět, že při odklonu od jihu +/- 30° a náklonu 15° - 55° je výnos stále téměř maximální.

Solární elektrárny (elektrárna)

© Všechna práva vyhrazena VK Solar system s.r.o. - fotovoltaické elektrárny

www stránky ANTstudio.cz