jste zde: úvodní » Co Vás zajímá » Solární systémy


Solární systémy

Způsoby využití sluneční energie

Sluneční energii lze využívat v podstatě dvěma způsoby. Prvním z nich je využití pasivní, které bývá realizováno jako tzv. solární architektura, a druhým je využití aktivní, kdy se jedná o přídavná technická zařízení, jako jsou termické nebo fotovoltaické kolektory, přičemž termické kolektory slouží především k ohřevu vody a k přitápění, fotovoltaické kolektory potom přeměňují sluneční záření přímo na elektrickou energii.

Je doba a intenzita slunečního svitu v České republice dostatečná?

V podstatě platí, že sluneční energii se vyplatí využívat ve všech zeměpisných šířkách mimo polární oblasti. Chceme-li získat přesnější představu o tom, „kolik nám toho slunce nasvítí“ v naší domovině, musíme vycházet z následujících parametrů.

Doba slunečního záření

Doba slunečního záření představuje počet hodin souvislého slunečního svitu za měsíc nebo za rok. V České republice je to asi 1500 h / rok. Chceme-li získat informace o době slunečního záření přímo v místě našeho bydliště, můžeme se obrátit na Český hydrometeorologický ústav, kde nám tuto informaci poskytnou.

Intenzita slunečního záření

Intenzita slunečního záření je veličina, která vyjadřuje souhrn globálního záření na jednotku vodorovné plochy, opět za měsíc nebo za rok. V České republice se tato hodnota pohybuje v rozmezí 950 - 1250 kWh / m2 za rok. Následná mapka, kterou na svých webových stránkách publikoval Český hydrometeorologický ústav, znázorňuje roční úhrn globálního záření v ČR:

solární systémy

© Všechna práva vyhrazena VK Solar system s.r.o. - fotovoltaické elektrárny

www stránky ANTstudio.cz