jste zde: úvodní » Co Vás zajímá » Legislativa


Legislativa

Zákony a ustanovení podporující rozvoj fotovoltaiky v ČR

K významnému rozvoji fotovoltaiky v ČR přispěl Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, jehož hlavním přínosem by měly být:

  • stabilizace podnikatelského prostředí v oblasti obnovitelných zdrojů energie
  • zajistit trvalé zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě primárních energetických zdrojů
  • přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti
  • vytvořit podmínky pro naplnění závazného cíle 8% podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě elektřiny v ČR k roku 2010. A dále vytvořit podmínky pro další zvyšování tohoto podílu po roce 2010

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) č. 5/2009

Každý rok stanovuje ERÚ hodnotu výkupních cen a zelených bonusů pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů. Pro rok 20010 je platné rozhodnutí č. 5/2009, které stanovuje ceny pro fotovoltaiku takto:

  • Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě: 12,25 Kč/kWh
  • Zelené bonusy: 11,28 Kč/kWh

Vyhláška č. 150/2007 Sb.

V této vyhlášce je důležitý § 2 odst. (11), který mimo jiné říká: "Výkupní ceny a zelené bonusy jsou uplatňovány po dobu životnosti výroben elektřiny“. Po dobu životnosti výrobny elektřiny, zařazené do příslušné kategorie podle druhu využívaného obnovitelného zdroje a data uvedení do provozu, se výkupní ceny meziročně zvyšují s ohledem na index cen průmyslových výrobců minimálně o 2 % a maximálně o 4 %, s výjimkou výroben spalujících biomasu a bioplyn." Plné znění vyhlášky č. 150/2007 zde.

Vyhláška 475/2005 Sb. a její novelizace vyhláškou č. 364/2007 Sb.

Novelizace vyhlášky přináší změnu indikativních hodnot technických a ekonomických parametrů, především ve smyslu předpokládané životnosti fotovoltaické elektrárny, která se z původních 15 let zvyšuje na 20 let. Znění vyhlášky č. 364/2007 je zde.

Daňová úleva

Z hlediska investice do fotovoltaiky je důležitý také zákon č. 586/1992 Sb., část první, § 4 odst. (e), o daních z příjmů, který říká, že příjmy z provozu obnovitelných zdrojů energie jsou osvobozeny od daně z příjmů, a to v roce uvedení do provozu plus následujících 5 let (§ 4 písmeno e).

© Všechna práva vyhrazena VK Solar system s.r.o. - fotovoltaické elektrárny

www stránky ANTstudio.cz