jste zde: úvodní » Co Vás zajímá


Co Vás zajímá

Solární energie

solární energie Díky slunečnímu záření je možný život na Zemi jako takový. Řídí přírodní procesy, bez kterých by náš život nebyl možný, jako například fotosyntéza, vítr, déšť, mořské proudy a jiné. Díky těmto procesům se solární energie může přeměňovat, ukládat a využívat jako: Biomasa - díky biochemickým...

»více detailů

Solární kolektory

solární kolektory Solární kolektory se používají pro ohřev kapalin nebo vzduchu(přímý nebo nepřímý ohřev). V případě ohřáté kapaliny se teplo předává většinou z nemrznoucí směsi ve výměníku do užitkové vody nebo do systému vytápění. Nejčastěji se solární kolektory využívají pro ohřev UV (užitkové vody), případně...

»více detailů

Solární systémy

solární systémy Způsoby využití sluneční energie Sluneční energii lze využívat v podstatě dvěma způsoby. Prvním z nich je využití pasivní, které bývá realizováno jako tzv. solární architektura, a druhým je využití aktivní, kdy se jedná o přídavná technická zařízení, jako jsou termické nebo fotovoltaické...

»více detailů

Fotovoltaika

Zde naleznete informace o fotovoltaické technice, možnostech jejího využití k výrobě elektřiny, přírodní podmínky v ČR, ekologii, atd. Fotovoltaický jev Fotovoltaika je založena na fotovoltaickém jevu. Během tohoto jevu je sluneční energie přímo přeměňována na energii elektrickou. Světlo...

»více detailů

Legislativa

Zákony a ustanovení podporující rozvoj fotovoltaiky v ČR K významnému rozvoji fotovoltaiky v ČR přispěl Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, jehož hlavním přínosem by měly být: stabilizace podnikatelského prostředí v oblasti obnovitelných zdrojů...

»více detailů

© Všechna práva vyhrazena VK Solar system s.r.o. - fotovoltaické elektrárny

www stránky ANTstudio.cz